Prensiplerimiz Neler? - bidiskop

En Son Yayınlar

2 Şubat 2011 Çarşamba

Prensiplerimiz Neler?Türkçe dünyanın en zengin dillerinden biridir. Türkçeye bu zenginliği sağlayan çeşitli güç kaynakları mevcuttur: Bu güç kaynaklarının başında tarih gelir. Türkçe, kökleri binlerce yıl önceye uzanan yeryüzünün sayılı dillerindendir. Türkçenin yaşını ortaya koymaya çalışan araştırmacılar Sümercedeki kelimelerle Türkçeyi karşılaştırmışlardır. Bu karşılaştırmalara göre Sümerce ile Türkçe arasında ortak 168 kelime vardır. Türkçenin dünyanın köklü dillerinden oluşunun bir başka kanıtı da, ortaya çıkışı yüzyıllar alan üst anlamlar ve mecazlı kullanımların Türkçede bolca kullanılmasıdır. 

Lehçeler bir tarafa bırakılacak olursa, yalnızca Türkiye Türkçesinin yazı dilinin söz varlığı bugün 114 bini aşmıştır. Türkçe kelime hazinesi açıdan sahip olduğu bu zenginlik ile de dünya dilleri arasında önemli bir yere sahiptir. 

Türkçe, dünya dilleriyle etkileşim hâlinde olmuş ve olacaktır da. Başka dillerden Türkçeye kelime geçtiği gibi Türkçeden de başka dillere kelimeler geçmiştir. Bugün, Çincede 300, Farsçada yaklaşık 3000, Urducada 227, Arapçada yaklaşık 2.000, Rusçada yaklaşık 2.500 olmak üzere çok sayıda Türkçe kelime başka dillerde kullanılmaktadır. 

Türkçenin yaygınlığı da onun güç kaynaklarındandır. 1980’lerde UNESCO tarafından hazırlanan bir raporda Türkçenin konuşucu bakımından dünyanın beşinci büyük dili olduğu açıklanmıştır.

Demem o ki bu kadar zengin ve yaygın dilimiz varsa onu kurallarına uygun kullanmamız daha da geliştirecek ve yaygınlaştıracaktır. Bu sebeple doldurulan formlarda yapılan yorumlarda düzgün cümleler kullanmalı , dilimizin güzelliği bozan dilimizde yeri olmayan kısaltmalara dikkat ediniz ve kullamayınız. 

Dilimizde  "mrb" diye bir kelime yoktur. "Merhaba" bu kelimenin aslına uygun kullanışıdır. Aynı şekilde "slm", "ok" gibi kelimelerde kullanılmamalıdır. 

Cümleler büyük harfle başlar.

Noktadan sonra büyük harf kullanılır.

Dahil anlamındaki "de" eki bağlaçtır ayrı yazılmalıdır.

Soru ekleri (mı, mi...) ayrı yazılır. 

Bu kurallar sürer gider, bunlar en çok kullanım hatalarının yapıldığı durumlardır.

Daha fazla öneri için buraya göz atınız.

Türkçe'mize sahip çıkalım.


bidiskop

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme